Velké Tresné

Tisk
Lokalita Velké Tresné na mapě

Lokalizace: Kraj Vysočina, okres Žďár nad Sázavou

Stručná historie

Grafit byl na lokalitě objeven v roce 1854 a největší rozvoj těžby nastal v 80. letech 19. století. Po 1. světové válce provoz zastaven. Těžba obnovena v roce 1954 a pokračovala až do roku 1967, kdy byla definitivně ukončena. Ložisko otevřeno 2 jámami, 4 komíny a 1 štolou s rozfáráním až do hloubky 120 m. Vytěženo celkem 224 kt suroviny. Dobývací prostor měl plochu 120,6 ha a zrušen byl v roce 1984.

Druh činnosti

  • Hlubinná těžba grafitu
  • Dobývací metoda – dovrchní zátinkování na zával a podetážní zával
  • Odpad ukládán na odkalištích a hlušina na odval.

Současný stav

Důl zlikvidován, povrchový areál byl předán novému vlastníkovi pro strojírenskou výrobu.

Environmentální problém a jeho řešení

Důlní vody

Důlní vody volně vytékají zatrubněnou částí zborcené vodní štoly do Tresenského potoka.