Těžba

Tisk

Historie

Díky rychlému rozvoji průzkumných prací a nově nalezeným ložiskům zejména v Příbrami a Horním Slavkově došlo v letech 1946–1956 letech k výraznému nárůstu produkce. Nejvyšší těžby 3 036 tun uranu bylo dosaženo již ke konci padesátých let, kdy byla také doprovázena největšími objemy hornických prací. V období let 1951 až 1955 vzrostla těžba ve srovnání s obdobím 1945 až 1950 desetkrát a v období 1956 až 1961 dokonce čtyřiadvacetkrát. Od počátku šedesátých let se těžba v podstatě stabilizovala na cca 2 700 tun uranu ročně, i když na její průběh a technologické postupy působily výrazně přechody na ložiska s odlišnými báňsko-geologickými podmínkami.

K radikálnímu útlumu došlo po roce 1989 – po vyhlášení útlumového programu, kdy během 5 let poklesla těžba na cca 600 tun uranu za rok. Produkce v této úrovni trvá dodnes a podílí se na ní hlubinná těžba na ložisku Rožná a produkce uranu z čištění technologických roztoků z ložiska Stráž, které bylo dobýváno metodou podzemního loužení vrty z povrchu.

Postavení ve světě

Celková produkce uranu za období let 1945–2007 je více než 110 tisíc tun, čímž se Česká republika historicky řadí na
9. místo mezi největší producentské státy – za USA, Kanadu, Německo, JAR, Austrálii, Ruskou federaci, Kazachstán
a Uzbekistán.

Lokality

Na území České republiky bylo nalezeno a prozkoumáno 164 ložisek a rudních výskytů uranu, z nichž 66 bylo následně těženo – mezi největší patří ložiska Příbram, Rožná, Stráž, Hamr, Jáchymov, Horní Slavkov a Zadní Chodov.

Současný stav

V současnosti je jedinou lokalitou, kde těžba uranových rud dosud trvá, ložisko Rožná v okrese Žďár nad Sázavou. Usnesení vlády ČR č. 565 ze dne 23. května 2007 k prodloužení těžby uranu na ložisku Rožná v lokalitě Dolní Rožínka umožňuje těžbu a úpravu uranové rudy po dobu ekonomické výhodnosti těžby bez nároku na finanční zdroje státního rozpočtu České republiky.

Těžba z ložiska Rožná je zatím projektována do konečné hloubky 1 200 m, to je do úrovně 24. patra. Těžba v roce 2008 bude zajištěna z 20., 21., 22. patra, na 23. patře bude probíhat otvírka ražbou překopu a bude pokračovat ražba směrných překopů. Z úrovně 24. patra bude v roce 2008 proveden hloubkový geologický průzkum v intervalu 25. až 27. patro, tj. v hloubkovém intervalu 150 metrů.