Těžba

Tisk

Historie

Díky rychlému rozvoji průzkumných prací a nově nalezeným ložiskům zejména v Příbrami a Horním Slavkově došlo v letech 1946–1956 letech k výraznému nárůstu produkce. Nejvyšší těžby 3 036 tun uranu bylo dosaženo již ke konci padesátých let, kdy byla také doprovázena největšími objemy hornických prací. V období let 1951 až 1955 vzrostla těžba ve srovnání s obdobím 1945 až 1950 desetkrát a v období 1956 až 1961 dokonce čtyřiadvacetkrát. Od počátku šedesátých let se těžba v podstatě stabilizovala na cca 2 700 tun uranu ročně, i když na její průběh a technologické postupy působily výrazně přechody na ložiska s odlišnými báňsko-geologickými podmínkami.

K radikálnímu útlumu došlo po roce 1989 – po vyhlášení útlumového programu, kdy během 5 let poklesla těžba na cca 600 tun uranu za rok.  V současnosti se produkce pohybuje okolo 150 tun uranu za rok a podílí se na ní hlubinná těžba na ložisku Rožná a produkce uranu z čištění technologických roztoků z ložiska Stráž, které bylo dobýváno metodou podzemního loužení vrty z povrchu.

Celková produkce uranu za období let 1945–2015 dosáhla téměř 112 tisíc tun.

Lokality

Na území České republiky bylo nalezeno a prozkoumáno 164 ložisek a rudních výskytů uranu, z nichž 66 bylo následně těženo – mezi největší patří ložiska Příbram, Rožná, Stráž, Hamr, Jáchymov, Horní Slavkov a Zadní Chodov.

Současný stav

V současnosti je jedinou lokalitou, kde těžba uranových rud dosud trvá, ložisko Rožná v okrese Žďár nad Sázavou. Těžba je realizovaná na 22. až 24. patře jámy R7S. Stav zásob na ložisku v současné době dává předpoklad aktivní těžby do konce roku 2016. 

Vláda České republiky v usnesení č. 50 z 25. ledna 2016 schválila postupnou uzavírku uranového dolu Rožná I v Dolní Rožínce na Vysočině do konce roku 2017.