Stříbro

Tisk
Lokalita Stříbro na mapě

Lokalizace: Plzeňský kraj, okres Tachov

Stručná historie

Stříbrský rudní obvod se dělí na revír kladrubský, jírenský, Všech svatých, sv. Petra a centrální s Dlouhou žílou a žílou Bohaté požehnání. Těžba zde započala již ve 12. století. Stříbro, stříbronosný galenit a sfalerit byly v minulosti dobývány na cca 60 rudních žilách.

Po roce 1945 proveden nový průzkum a těžba obnovena na Dlouhé žíle v letech 1957 až 1974. Ložisko bylo otevřeno 3 jámami a Dlouhá žíla (mocnost až 6 m) rozfárána v celé směrné délce 2,5 km na 8 horizontech. Nedotěžené zásoby polymetalických rud byly odepsány vyloučením z bilance výhradních ložisek ČR. Dobývací prostor Stříbro I – Milíkov a Stříbro zrušen v roce 1992.

Druh činnosti

  • Hlubinná těžba polymetalických rud
  • Rudnina z novodobé těžby odvážena na flotogravitační úpravnu na Březové Hory v Příbrami.

Současný stav

Důlní díla zlikvidována, povrch rekultivován. Revír je zatopen a odvodňován štolovým patrem.

Environmentální problém a jeho řešení

Poddolování

Přímé a nepřímé negativní projevy (poklesové kotliny, propady) na povrch v důsledku značného rozsahu zejména historických důlních děl (štoly, komíny, dobývky) v přípovrchové části ložiska; klesání terénu v nejdotčenější oblasti Dlouhé žíly a žíly Bohaté požehnání je pravidelně monitorováno, stejně jako 11 jam, 9 komínů a 26 štol.

Důlní vody

Důlní vody z revíru jsou odváděny štolami Prokop, Dlouhý tah, Michael, Dědičná a Milíkov do řeky Mže. Průměrné odtoky z jednotlivých štol se pohybují mezi 0,8 až 3,7 l za sekundu.