Stráž pod Ralskem

Tisk
Lokalita Stráž pod Ralskem na mapě

Lokalizace: Liberecký kraj, okres Česká Lípa

Stručná historie

Těžba probíhala v letech 1967 až 1996. Od roku 1996 je uran exploatován jako vedlejší produkt sanace ložiska Stráž. Na ložisku bylo odvrtáno 2 210 průzkumných a 7 684 těžebních vrtů. Založeno 35 vyluhovacích polí na ploše 700 ha. Plocha dobývacího prostoru je 24,1 km2. Do roku 1996 vytěženo celkem 15 562 t uranu. Hloubka dobývání se pohybovala zhruba kolem 220 m pod povrchem.

Druh činnosti

  • Chemická těžba uranu – metoda podzemní loužení uranové rudy vrty z povrchu (ISL) – kyselé loužení (loužící činidlo: H2SO4, oxidační látka: HNO3)

Současný stav

Probíhá likvidace a rekultivace vyluhovacích polí a rozsáhlá sanace zasaženého horninového prostředí s cílem:

  • vyvést uranem obohacené zbytkové technologické roztoky z podzemí
  • revitalizovat horninové a životní prostředí v oblasti ovlivněné chemickou těžbou.

Environmentální problém a jeho řešení

Horninové prostředí

Po chemické těžbě uranu zůstalo v horninovém prostředí cca 186 mil. m3 cenomanských zbytkových technologických roztoků a 80 mil. m3 turonských zbytkových technologických roztoků. Do podzemí bylo během těžby vtlačeno 4 100 kt H2SO4 (z toho 80 % zreagovalo s horninou a 800 kt je zde ve formě volné H2SO4), dále 312 kt HNO3, 112 kt NH3, 26 kt HF a 1,5 kt HCl.

Sanace je řešena řízeným čerpáním a čištěním zbytkových technologických roztoků na stanici likvidace kyselých roztoků a neutralizační dekontaminační stanici. Technologie odpařování vody o kapacitě 5,5 m3 za min. s následnou krystalizací, rekrystalizací (krystalický kamenec – síran hlinito-amonný) a neutralizační technologie se srážením solí a kovů o maximální kapacitě 5,5 m3 za min. s přepracováním na využitelné nebo bezpečně složitelné i nevyužitelné produkty. Vyčištěná voda je vypouštěna do toku Ploučnice.