Stav složek životního prostředí za rok 2007

Tisk
životní prostředí

Dne 9. dubna 2008 se uskutečnilo projednání výsledků monitoringu a stavu složek životního prostředí v oblasti působnosti DIAMO, s. p. a jeho odštěpných závodů.

Sledování působení činnosti státního podniku DIAMO na životní prostředí je prováděno ve smyslu § 18 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů. Monitorováno je ovlivnění všech rozhodných složek životního prostředí včetně veličin, parametrů a skutečností důležitých z hlediska radiační ochrany, prováděných v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2001 a ustanoveními vyhlášky SÚJB č. 214/1997 Sb.

Z pravidelného vyhodnocení výsledků monitoringu životního prostředí, prováděného podle schválených programů na odštěpných závodech s. p. DIAMO, lze konstatovat, že z činnosti státního podniku v roce 2007 nedošlo k závažnému znečištění nebo poškození životného prostředí a dochází k postupnému zlepšování sledovaných veličin, parametrů a jednotlivých složek životního prostředí. Dlouholeté sledování rozhodných složek životního prostředí a systematické vyhodnocování získaných dat navíc prokazuje, že na řadě lokalit byl dosažen žádoucí stav. Prokázán byl efekt přirozené atenuace, tj. vysoký stupeň přirozené degradace znečištění. Pozitivně se začíná projevovat rovněž efekt sanačních opatření a likvidačních a rekultivačních prací, provedených v rámci útlumových programů hornictví a odstraňování starých ekologických zátěží ve správě státního podniku DIAMO.

 

Další aktuality

Úterý, 19 září 2017
Vláda schválila na svém zasedání dne 18. 9. 2017 uvolnění 6,85 mld. Kč na úhradu nákladů a výdajů spojených s řešením...
Středa, 06 září 2017
V sobotu 9. září 2017 v rámci oslav 750 let Ostravy zpřístupní státní podnik DIAMO pro veřejnost areál Dolu Bezruč...
Pátek, 25 srpen 2017
Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček dnes ve Stráži pod Ralskem navštívil odštěpný závod Těžba a úprava uranu....