Rožná

Tisk
Lokalita Rožná na mapě

Lokalizace: Kraj Vysočina, okres Žďár nad Sázavou

Stručná historie

Těžba byla zahájena v roce 1958. Od roku 1968 je v provozu chemická úpravna a dvě odkaliště. Ložisko bylo otevřeno 11 jámami, v podzemí je nyní cca 580 km důlních chodeb. Hloubka dobývání se pohybuje v intervalu 950 až 1 100 m pod povrchem. Dobývací prostor má 8,76 km2. Do roku 2016 zde bylo vytěženo 20 494 t uranu. Roční těžba se zde pohybuje kolem 300 tun.

Druh činnosti

  • Hlubinná těžba uranu – metoda sestupné lávkování na zával pod umělým stropem, výstupkové dobývání se základkou, výběrová metoda z mezipatrových chodeb
  • Chemická úprava uranových rud (alkalický proces loužení) s ukládáním kalů na odkaliště

Současný stav

Těžba uranu vzhledem ke stavu zásob a vývoji cen uranu na světových trzích byla na ložisku Rožná ukončená k 31. 12. 2016, v souladu s usnesením vlády č. 50 z 25. ledna 2016. Od ledna 2017 byla zahájena likvidace podzemí ložiska Rožná.

Environmentální problém a jeho řešení

Důlní vody

Řízené čerpání a čištění důlních vod v rámci hornické činnosti s výpustí do vodotečí Nedvědička a Bukovský potok (řeka Loučka); realizováno rozšíření kapacity čištění volných vod z odkališť