Pucov

Tisk
Lokalita Pucov na mapě

Lokalizace: Kraj Vysočina, okres Třebíč

Stručná historie

Těžba probíhala v rámci průzkumu ložiska Jasenice – Pucov v letech 1963 až 1967 a 1974 až 1991. Byla zde 1 jáma, 3 průzkumné šachtice, 2 štoly, povrchový lom a 15,4 km horizontálních důlních děl. Plocha dobývacího prostoru 0,278 km2. Vytěženo celkem 311,2 t uranu. Hloubka dobývání byla 400 m pod povrchem.

Druh činnosti

  • Průzkum ložiska.
  • Povrchové dobývání, hlubinná těžba uranu – metoda sestupkové dobývání na zával, ojediněle výstupková metoda.

Současný stav

Důl zlikvidován, povrchové objekty odprodány, podzemí zatopeno, povrch rekultivován. Objekty pronajaty. Provozována čistírna důlních vod a dlouhodobý monitoring.

Environmentální problém a jeho řešení

Důlní vody

Výtok kontaminovaných důlních vod po zatopení dolu. Řízené čerpání a čištění vod s výpustí do vodoteče Jasinka.