Ostatní činnosti

Tisk
DIAMO, s. p. vedle svých hlavních činností provádí a zajišťuje:
  • péči o kulturní památky,
  • likvidaci skládek průmyslových odpadů,
  • vrtné a karotážní práce,
  • provoz akreditovaných zkušebních laboratoří,
  • výrobu a rozvod tepla,
  • provoz skládky komunálního odpadu,
  • báňskou záchrannou službu,
  • činnost mezinárodního školicího střediska.