Olší

Tisk
Lokalita Olší na mapě

Lokalizace: Kraj Jihomoravský, okres Brno-venkov

Stručná historie

Těžba probíhala v letech 1959 až 1989. Bylo zde 5 jam (z toho 3 slepé), 2 štoly, 3 průzkumné šachtice a 141,4 km horizontálních důlních děl. Plocha dobývacího prostoru 6,29 km2. Vytěženo celkem 2 922,2 t uranu. Hloubka dobývání byla 900 m pod povrchem. Ruda zpracovávána na chemické úpravně v Rožné.

Druh činnosti

Hlubinná těžba uranu – metoda sestupné lávkování na zával pod umělým stropem a výběrové metody z mezipatra

Současný stav

Důl zlikvidován, podzemí zatopeno, povrch částečně rekultivován; využitelné objekty odprodány. Je provozována čistírna důlních vod a dlouhodobý monitoring.

Environmentální problém a jeho řešení

Důlní vody

Výtok kontaminovaných důlních vod po zatopení dolu; řízené čerpání a čištění vytékajících vod do vodoteče Hadůvka