Okrouhlá Radouň

Tisk
Lokalita Okrouhlá Radouň na mapě

Lokalizace: Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec

Stručná historie

Těžba probíhala v letech 1972 až 1990. Byly zde 3 průzkumné šachtice, 2 jámy a 41,6 km horizontálních důlních děl. Plocha dobývacího prostoru zaujímala 1,4 km2. Hloubka dobývání 600 m pod povrchem. Vytěženo celkem 1 339,5 t uranu. Ruda byla zpracovávána na chemické úpravně v Mydlovarech.

Druh činnosti

  • Hlubinná těžba uranu – metoda výstupkové dobývání s vlastní základkou a sestupné lávkování
  • Loužení chudých uranových rud sodou na platech

Současný stav

Důl zlikvidován, podzemí zatopeno, povrch rekultivován. Využitelné objekty a areál dolu odprodány. Provozována čistírna důlních vod s výhledem možného odstavení z důvodu postupně se stabilizujícího chemizmu vod.

Environmentální problém a jeho řešení

Důlní vody

Výtok kontaminovaných důlních vod po zatopení dolu; hladina vod je udržována na kótě 527,5 m, aby nedocházelo k volnému přelivu do Karlovského potoka (dnem Rešlova rybníka, příp. větracím komínem pod odvalem j. č. 9). Vyčištěné vody jsou vypouštěny do Račího potoka. Provádí se dlouhodobý monitoring.