Odštěpné závody

Státní podnik DIAMO zajišťuje svou činnost v regionech prostřednictvím 4 odštěpných závodů:

  • Těžba a úprava uranu ve Stráži pod Ralskem (TÚU)
  • GEAM v Dolní Rožínce
  • Správa uranových ložisek v Příbrami (SUL)
  • ODRA v Ostravě

Náplň činnosti jednotlivých odštěpných závodů určují předchozí aktivity související s těžbou v daných lokalitách a také rozsah prováděných ozdravných činností.

Nahrávám