Ke stažení

Ročník 2014
Pořadí podle : Název | Datum | Počet stažení [ Vzestupně ]
Noviny DIAMO prosinec 2014

Noviny DIAMO prosinec 2014

Počet stažení: 2317
Přidáno: 03.12.2014
Ministr životního prostředí na technologiích o. z. TÚU * Likvidace povrchového areálu Dolu Hamr I a Centrální dekontaminační stanice byla zahájena * Odborníci z WISMUT GmbH v Dolní Rožínce * DIAMO, s. p., vítězem letošní Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost * Česká společnost pro jakost slaví v roce 2014 výročí * Uranium Group Meeting v Namibii * Krkonoše 2014 * Od roku 2015 bude ve státním podniku platit již jen jedna podniková kolektivní smlouva * Prosinec v Hornickém muzeu Příbram * Rozhovor s Radovanem Rudickým "Jak to máte s pohybem vy?"
Stáhnout Podrobnosti
 
Noviny DIAMO listopad 2014

Noviny DIAMO listopad 2014

Počet stažení: 2020
Přidáno: 03.11.2014
Odval Ostrava – Heřmanice v centru dění * 53. sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice * Výluka provozu 2014 na dole Rožná I * Podzimní fotbalový turnaj o. z. TÚU * 50 let ZBZS Dolní Rožínka * 18. setkání hornických měst a obcí ČR v Českém Krumlově * Ochrana staveb v rámci Projektu 35/AKT na řešení revitalizace Moravskoslezského kraje
Stáhnout Podrobnosti
 
Noviny DIAMO říjen 2014

Noviny DIAMO říjen 2014

Počet stažení: 1841
Přidáno: 03.10.2014
Ministr průmyslu a obchodu pozdravil účastníky oslav Dne horníků * Druhá etapa geologického průzkumu pro podzemní kavernový zásobník plynu na dole Rožná * Podzemní zásobník plynu Háje Nová technika na středisku monitorování a karotáže * Pozvánka na mineralogickou burzu v Tišnově *  Challenge Cup TÚU * Dětský tábor 2014 * Oslavy Dne horníků 2014 * České hornické spolky na setkání ve zlaté Kremnici * Hornické muzeum Příbram – říjen
Stáhnout Podrobnosti
 
Noviny DIAMO září 2014

Noviny DIAMO září 2014

Počet stažení: 2168
Přidáno: 02.09.2014
Ministr průmyslu a obchodu navštívil s. p. Diamo * Rekonstrukce na o. z. Geam * Oprava nátrže břehu Ploučnice * Z činnosti hornických spolků * Historie odvalu Heřmanice III * Vulkanické útvary severních Čech tématem výstavy
Stáhnout Podrobnosti
 
Noviny DIAMO srpen 2014

Noviny DIAMO srpen 2014

Počet stažení: 2107
Přidáno: 04.08.2014
Náměstek ministra financí Ondřej Závodský na lagunách Ostramo * Pracovní návštěva ve firmě WISMUT v Německu * Doprůzkum Kaňk – Kutná Hora * Plnohodnotný vývoj na biotopu Sedlického rybníka a Luční strouhy * XVI. sjezd ČSJ a s. p. DIAMO * Historie odvalu Heřmanice - II. díl * Mezinárodní sympozium URAM–2014 ve Vídni * HPVT 2014
Stáhnout Podrobnosti
 
Noviny DIAMO červen 2014

Noviny DIAMO červen 2014

Počet stažení: 2090
Přidáno: 02.06.2014
Stav složek životního prostředí DIAMO, s. p. za rok 2013 * Ministr průmyslu a obchodu Ing. Jan Mládek, CSc., navštívil laguny Ostramo * Předseda Výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na lagunách * Likvidace areálu nakládky uranových rud a kameniva Milín * Přínos inovace k efektivnímu provozu hlavní rozvodny lokality Žofie o. z. ODRA * Stavba odvádění důlních vod v Křižanech úspěšně dokončena * Prověrky BOZP a BP v roce 2014 * Hornická konference ve Spišské Nové Vsi * XXIII. konference „Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství“ * BOWLING CUP DIAMO 2014 * Červen v Hornickém muzeu *
Stáhnout Podrobnosti
 
Noviny DIAMO květen 2014

Noviny DIAMO květen 2014

Počet stažení: 1927
Přidáno: 30.04.2014
Laguny Ostramo - souhlasné stanovisko MŽP * Výsledky monitoringu životního prostředí na s. p. DIAMO projednány * Likvidace jámy Jindřich II ve Zbýšově * Akreditace nové metody ve zkušební laboratoři o. z. TÚU * Sportovní akce odborů * Vyšlo první číslo dalšího ročníku odborného hornického časopisu Uhlí Rudy Geologický průzkum * Hornické spolky na návštěvě v Německu * Konference v Ostravě a Dolní Moravě * Směny pozemků na o. Z. Odra
Stáhnout Podrobnosti
 
Noviny DIAMO duben 2014

Noviny DIAMO duben 2014

Počet stažení: 2571
Přidáno: 09.04.2014
Ing. Tomáš Rychtařík novým ředitelem státního podniku* Premiér Sobotka v Dolní Rožínce * Ministr životního prostředí na lagunách Ostramo * Projednány výsledky radiační ochrany * Odborové konference * Horníci ve sněmovně * Spolupráce Ostrava - Homburg
Stáhnout Podrobnosti
 
Noviny DIAMO březen 2014

Noviny DIAMO březen 2014

Počet stažení: 2070
Přidáno: 04.03.2014
Činnost odštěpných závodů v uplynulém roce * Kdy ožije Trojické údolí? * Putovní pohár ředitele o. z. TÚU v sálové kopané * Večerní hornický pochod městem Stříbrem za svitu loučí a kahanů * Hornické spolky v Senátu PČR * Český permon 2014 * Březen v Hornickém muzeu Příbram
Stáhnout Podrobnosti
 
Noviny DIAMO únor 2014

Noviny DIAMO únor 2014

Počet stažení: 2014
Přidáno: 05.02.2014
Činnost odštěpných závodů v uplynulém roce * Dokončena a schválena analýza rizik po hlubinné těžbě uranu – Bytíz * Školicí středisko v roce 2013 * Poohlédnutí za podzimními odstávkami * Oprava budovy těžního stroje v areálu bývalého dolu Petr Bezruč v Ostravě * Nová expozice hornictví v Mostě
Stáhnout Podrobnosti
 
Noviny DIAMO leden 2014

Noviny DIAMO leden 2014

Počet stažení: 2204
Přidáno: 13.01.2014
Úvodní slovo ředitele s. p. * Medaile Jiřího Agricoly * Setkání ŘSP * Bytíz - dokončena analýza rizik * Jubilejní Uranium Group Meeting * Podpis kolektivních smluv * Bowling na o. z. TÚU * Landek park Ostrava slaví * Využití nepotřebného majetku na o. z. Odra
Stáhnout Podrobnosti