Ke stažení

Ročník 2017
Pořadí podle : Název | Datum | Počet stažení [ Vzestupně ]
Noviny DIAMO prosinec 2017

Noviny DIAMO prosinec 2017

Počet stažení: 95
Přidáno: 07.12.2017
Vedení s. p. DIAMO přeje zaměstnancům, jejich blízkým a obchodním partnerům hezké Vánoce a vše nejlepší v novém roce * Sanace ostravských lagun pokračuje * Technologická mise ČR do Chile * Meziregionální seminář o těžbě uranu metodou ISL * Pracovní návštěva ve společnosti Wismut GmbH * Podzimní konference ZOO o. z. TÚU proběhla 21. listopadu 2017 * Kurz pro báňské záchranáře - Ostrava 2017 * Složky integrovaného záchranného systému v opuštěných důlních dílech státního podniku DIAMO * 15. výročí hornického spolku ve Stříbře
Stáhnout Podrobnosti
 
Noviny DIAMO listopad 2017

Noviny DIAMO listopad 2017

Počet stažení: 266
Přidáno: 06.11.2017
Vláda ČR schválila strategii státu při využívání nerostných surovin České republiky * 7. ročník konference Těžba a její dopady na životní prostředí * Další výročí uranu * Vrch Landek v projektu 35/AKT * Turnaj v malé kopané na o. z. TÚU * 128. skok přes kůži v Mostě * Fárání na Svornosti * O cechovních hornických a hutnických pečetích a razítkách
Stáhnout Podrobnosti
 
Noviny DIAMO  říjen 2017

Noviny DIAMO říjen 2017

Počet stažení: 387
Přidáno: 06.10.2017
Financování odstraňování následku chemické těžby uranu do roku 2022 zajištěno * Den horníků 2017 ve Stráži pod Ralskem * O uranu na Příbramsku - od průzkumu k těžbě * Výří tábor II * Den otevřených dveří na Dole Bezruč (Terezie) v Ostravě přilákal stovky návštěvníků * Charakteristika a činnost střediska Závodní bánské záchranné stanice Hamr v o. z. TÚU * Hornická pout’ v Sokolově
Stáhnout Podrobnosti
 
Noviny DIAMO září 2017

Noviny DIAMO září 2017

Počet stažení: 192
Přidáno: 26.09.2017
Ministr Jiří Havlíček se seznámil s provozy odštěpného závodu Těžba a úprava uranu * Náměstek ministra průmyslu a obchodu Eduard Muřický navštívil DIAMO, státní podnik, ve Stráži pod Ralskem * Podzemní výzkumné pracoviště Bukov je zkolaudováno * Pracovníci státního podniku DIAMO asistovali při natáčení filmu * Dětský tábor v Bělé pod Bezdězem 2017 * Druhý letošní sportovní den na o. z. TÚU * Termicky aktivní odval Hedvika – letní sucha opět zvyšují riziko požáru * Hornické spolky na cestách *
Stáhnout Podrobnosti
 
Noviny DIAMO srpen 2017

Noviny DIAMO srpen 2017

Počet stažení: 397
Přidáno: 11.08.2017
Ministr průmyslu a obchodu zahájil provoz unikátní separační linky na odvalu Heřmanice * Zasedání Koordinační skupiny CGULS 2017 * 10. zasedání Mezivládní komise České republiky a Ruské federace * Mezinárodní školicí středisko školí stážisty z MAAE * Informace k dokumentaci zdolávání požárů * KKH Barbora oslavil 90 let * Císař František Josef I. zavítal o Prokopské pouti na Ševčinský důl * Výří tábor 2017 * Hornické odpoledne na Řimbabě
Stáhnout Podrobnosti
 
Noviny DIAMO červenec 2017

Noviny DIAMO červenec 2017

Počet stažení: 345
Přidáno: 04.07.2017
Náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Pavla Sluková navštívila o. z. TÚU * Účast státního podniku DIAMO na konferenci MEMPUR 2017 * ISO si připomíná výročí, a nejenom na s. p. DIAMO * Začátky těžby v Hamru a okolí * Relikvidace hlubinných průzkumných vrtů na Frenštátsku * Sportovní den ZOO odštěpného závodu TÚU * Dětské rybářské závody * Nová Baňa * Nekontrolovatelný výstup metanu opět zahrozil? * Zaměstnanci s. p. DIAMO na konferenci o nerostných surovinách * Chomutovské krušení 2017
Stáhnout Podrobnosti
 
Noviny DIAMO červen 2017

Noviny DIAMO červen 2017

Počet stažení: 407
Přidáno: 06.06.2017
Stav  složek životního prostředí DIAMO, s. p. za rok 2016 * Ministr průmyslu a obchodu jednal v Ostravě o sanaci lagun a Trojického údolí * Veřejné projednání nové koncepce likvidace odvalů na Příbramsku * Zlatý Permon pro odštěpný závod GEAM státního podniku DIAMO * Zasedání expertní skupiny pro klasifikaci zdrojů a surovin při Ekonomické komisi OSN pro Evropu * Výstavba inženýrských sítí v areálu Alexander o. z. ODRA * Hornicko–historický spolek Stříbro na cestách v Rakousku a Německu * DIAMO CUP 2017 * Tradiční prvomájový výlet
Stáhnout Podrobnosti
 
Noviny DIAMO květen 2017

Noviny DIAMO květen 2017

Počet stažení: 464
Přidáno: 09.05.2017
Z Dolu Rožná byl vytěžen poslední vůz uranové rudy * Projednání výsledků kontroly radiační ochrany za rok 2016 na DIAMO, s. p. * Putovní pohár ředitele o. z. TÚU v bowlingu * Z vyprávění pamětníků - Zásada „Přísně důvěrné“ * Inženýrské sítě na intranetu o. z. ODRA
Stáhnout Podrobnosti
 
Noviny DIAMO duben 2017

Noviny DIAMO duben 2017

Počet stažení: 661
Přidáno: 05.04.2017
Státní podnik DIAMO zřídil pro propuštěné horníky na Dole Paskov sociální centrum * SÚJB zahájil kontrolu radiační ochrany ve s. p. DIAMO * Dočištění důlních vod na lokalitě Stříbro * 3. ročník střeleckého závodu o putovní pohár * Z vyprávìní pamìtníkù – Život v havířině * Rekonstrukce jídelny na o. z. SUL * Studenti navštívili oblast likvidace následků chemické těžby uranu ve Stráži pod Ralskem * Vyšla kniha Dějiny českých měst – Příbram
Stáhnout Podrobnosti
 
Noviny DIAMO březen 2017

Noviny DIAMO březen 2017

Počet stažení: 632
Přidáno: 03.03.2017
Smlouva o zajištění provozuschopnosti PVP Bukov podepsána * Spolupráce DIAMO, s. p., s WNU úspěšně pokračuje * DIAMO, s. p., součástí mise do střední Asie * Životní jubileum Ing. Jozefa Badára * Z vyprávění pamětníkù… "Z Jáchymova na Dolní Rožínku" * Rekultivace Dolu Křižany I * Báňská záchranná služba na ČDV Příbram II * Rekultivace odvalu Urx * Oprava šachetní budovy dolu Anna * Banický ples v bývalém hornickém městě Banské Štiavnici * 5. ročník Poháru ředitele v halové kopané * Hornický ples ve Stráži pod Ralskem
Stáhnout Podrobnosti
 
Noviny DIAMO únor 2017

Noviny DIAMO únor 2017

Počet stažení: 696
Přidáno: 03.02.2017
EIA k nadbilančním kalům na lagunách Ostramo úspěšně projednána * Mise Senátu do Chile * Rozšíření Wasserlaufu * Předání záchranářských záslužných křížů * Volby v ZOO o. z. TÚU * Začátky těžby na Dolní Rožínce z vyprávění pamětníkù * 10 let od akreditace laboratoře o. z. SUL Příbram * Pozvánka na Hornický ples ve Stráži pod Ralskem * Pozvánka na III. střelecké závody
Stáhnout Podrobnosti
 
Noviny DIAMO leden 2017

Noviny DIAMO leden 2017

Počet stažení: 835
Přidáno: 04.01.2017
Slovo ředitele s. p. k závěru roku 2016 * Setkání zaměstnanců ŘSP * Opravy areálu Dolu Alexander dokončeny * Uranium Group Meeting v Argentině * Uranové minerály ČR a jejich nejvýznamnější naleziště * Spisy ostravských dolů změní svůj domov * Mezinárodní školicí středisko – 10 let v provozu * Podpis dodatku kolektivní smlouvy * Hornický seminář NTM * Starohorský banický spevokol Haliar ve Stráži pod Ralskem * Medaile Jiřího Agricoly předány * Křest publikace RNDr. Jana Hlouška 
Stáhnout Podrobnosti