Nejdek - odkaliště

Tisk
Lokalita Nejdek na mapě

Lokalizace: Karlovarský kraj, okres Karlovy Vary

Stručná historie

Odkaliště

Chemické úpravny uranových rud v Nejdku situované v areálu bývalé papírny v katastrálním území obce Vysoká Pec byly provozovány v letech 1952 až 1959. Zpracovávána zde byla uranová ruda ze všech těžebních oblastí té doby včetně trutnovského uranonosného uhlí. Kapacita úpravny dosahovala 270 tun rudy za den. Po roce 1959 byla úpravárenská technologie zlikvidována.

Druh činnosti

Ukládání kalů z chemické úpravy uranových rud.

Současný stav

Odkaliště překryto inertním materiálem a zalesněno (stará zátěž)

Environmentální problém a jeho řešení

Důlní vody

Povrchové a podzemní vody z odkaliště odváděny do řeky Rolavy, drenážní systém a obtokové příkopy byly zrekonstruovány, probíhá pravidelná údržba a monitoring.