Mydlovary

Tisk
Lokalita Mydlovary na mapě

Lokalizace: Jihočeský kraj, okres České Budějovice

Stručná historie

Úpravna uranových rud (název MAPE Mydlovary) byla provozována v letech 1962 až 1991. Zpracovávala se zde ruda z ložisek v západních Čechách, Okrouhlé Radouni, Příbrami, Dolní Rožínce i ze Stráže pod Ralskem s výrobní kapacitou 600 ktun za rok. Přepracováno bylo celkem 16,8 mil. tun uranových rud, vyrobeno 28,5 tis. tun uranu a na odkaliště o celkové ploše 285 ha postupně uloženo 35,8 mil. tun úpravárenských kalů. Pro ukládání kalů byl z části využit vydobytý prostor bývalého lignitového dolu Svatopluk.

Druh činnosti

  • Chemická úprava uranových rud s technologiemi kyselých i alkalických procesů loužení a ukládáním kalů na odkaliště

Současný stav

Zlikvidována úpravárenská technologie, areál úpravny dekontaminován, část prodána, zbytek nevyužitelných objektů odstraněn. Na odkalištích probíhají rozsáhlé sanační a rekultivační práce.

Na sanaci a rekultivaci chemické úpravny a odkaliště K IV/D získal DIAMO, s. p. prostředky z Operačního programu.

Environmentální problém a jeho řešení

Odkalištní vody

Nadbilanční vody v odkalištích po hydrometalurgickém zpracování rud jsou čištěny přímo v odkališti a následně vypouštěny do řeky Vltavy.