Mateční louhy slavnostně zahájeny

Tisk
Mateční louhy slavnostně zahájeny

Slavnostním poklepání základního kamene byla dne 6. května 2008 za přítomnosti ministra průmyslu a obchodu Ing. Martina Římana oficiálně zahájena stavba „Zpracování matečných louhů“ ve Stráži pod Ralskem.

Projekt je jednou ze staveb realizovaných podle usnesení vlády ČR č. 621 z roku 2005, na jehož základě je postupně budován celý komplex sanačních technologií s cílem sanovat horninové prostředí zasažené chemickou těžbou uranu v areálu DIAMO, s. p., o. z. Těžba a úprava uranu.

Budovaná stavba „Zpracování matečných louhů“ přímo navazuje na již fungující technologii „Stanice pro likvidaci kyselých roztoků (SKLR I)“ a řeší likvidaci roztoků zbývajících po krystalizaci kamence. Projekt tvoří několik samostatných objektů v celkem třech lokalitách přímo na území patřícím státnímu podniku DIAMO. Jedná se o objekt, kde se bude provádět vlastní neutralizace na celkem třech linkách s celkovým maximálním průtokem 3 m3/min. a v jeho přístavbě bude umístěna absorpce a úprava amoniaku, který se uvolňuje v průběhu neutralizace. Dále je to objekt filtrace, objekt přípravy vápenného mléka, čerpací stanice a technologie stripování amoniaku vodní parou. Součástí budované etapy jsou také nezbytné administrativní prostory a nutné zázemí pro obsluhu provozu, dílny a laboratoře.

Investorem stavby je DIAMO, státní podnik, Projekt zpracoval Chemoprojekt, a. s. a zhotovitelem je divize Stavitelství Praha OHL ŽS, a. s. společně s firmami Syner s. r. o. a Subterra a. s. Komplexní dokončení všech objektů pro zpracování matečných louhů je plánováno na říjen roku 2009.

 

Další aktuality

Úterý, 19 září 2017
Vláda schválila na svém zasedání dne 18. 9. 2017 uvolnění 6,85 mld. Kč na úhradu nákladů a výdajů spojených s řešením...
Středa, 06 září 2017
V sobotu 9. září 2017 v rámci oslav 750 let Ostravy zpřístupní státní podnik DIAMO pro veřejnost areál Dolu Bezruč...
Pátek, 25 srpen 2017
Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček dnes ve Stráži pod Ralskem navštívil odštěpný závod Těžba a úprava uranu....