Mateční louhy slavnostně zahájeny

Tisk
Mateční louhy slavnostně zahájeny

Slavnostním poklepání základního kamene byla dne 6. května 2008 za přítomnosti ministra průmyslu a obchodu Ing. Martina Římana oficiálně zahájena stavba „Zpracování matečných louhů“ ve Stráži pod Ralskem.

Projekt je jednou ze staveb realizovaných podle usnesení vlády ČR č. 621 z roku 2005, na jehož základě je postupně budován celý komplex sanačních technologií s cílem sanovat horninové prostředí zasažené chemickou těžbou uranu v areálu DIAMO, s. p., o. z. Těžba a úprava uranu.

Budovaná stavba „Zpracování matečných louhů“ přímo navazuje na již fungující technologii „Stanice pro likvidaci kyselých roztoků (SKLR I)“ a řeší likvidaci roztoků zbývajících po krystalizaci kamence. Projekt tvoří několik samostatných objektů v celkem třech lokalitách přímo na území patřícím státnímu podniku DIAMO. Jedná se o objekt, kde se bude provádět vlastní neutralizace na celkem třech linkách s celkovým maximálním průtokem 3 m3/min. a v jeho přístavbě bude umístěna absorpce a úprava amoniaku, který se uvolňuje v průběhu neutralizace. Dále je to objekt filtrace, objekt přípravy vápenného mléka, čerpací stanice a technologie stripování amoniaku vodní parou. Součástí budované etapy jsou také nezbytné administrativní prostory a nutné zázemí pro obsluhu provozu, dílny a laboratoře.

Investorem stavby je DIAMO, státní podnik, Projekt zpracoval Chemoprojekt, a. s. a zhotovitelem je divize Stavitelství Praha OHL ŽS, a. s. společně s firmami Syner s. r. o. a Subterra a. s. Komplexní dokončení všech objektů pro zpracování matečných louhů je plánováno na říjen roku 2009.

 

Další aktuality

Pondělí, 13 listopad 2017
Začala další etapa likvidace jedné z největších ekologických zátěží v České republice. V areálu lagun po chemičce...
Úterý, 07 listopad 2017
Vláda ČR schválila strategii státu při využívání nerostných surovin České republiky * 7. ročník konference Těžba a...
Pondělí, 09 říjen 2017
Financování odstraňování následku chemické těžby uranu do roku 2022 zajištěno * Den horníků 2017 ve Stráži pod Ralskem...