Licoměřice

Tisk
Lokalita Licoměřice na mapě

Lokalizace: Pardubický kraj, okres Chrudim

Stručná historie

Těžba probíhala v letech 1968 až 1982. V letech 1977 až 1985 se provádělo též na povrchu i v podzemí biologické vyluhování důlní vodou (pH = 3–4 s volnou H2SO4) a aerobními bakteriemi (thiobacillus ferooxidentalis). Byly zde 2 jámy (z toho 1 slepá), 1 štola a 9 km horizontálních důlních děl. Plocha dobývacího prostoru byla 0,348 km2. Vytěženo bylo celkem 383,3 t uranu.

Druh činnosti

  • Hlubinná těžba uranu – metoda sestupné lávkování na zával a výstupkové dobývání se základkou
  • Biologické loužení rudy na povrchu a v podzemí

Současný stav

Důl zlikvidován, podzemí zatopeno, povrch rekultivován. Provozována čistírna důlních vod s odvozem a využitím kalů na Dolní Rožínce.

Environmentální problém a jeho řešení

Důlní vody

Výtok kontaminovaných důlních vod ze zatopeného dolu, probíhá řízené čerpání a čištění vod s výpustí do vodoteče Kurvice.