Křižany

Tisk
Lokalita Křižany na mapě

Lokalizace: Liberecký kraj, okres Česká Lípa

Stručná historie

Těžba probíhala v letech 1982 až 1990. Byly zde 2 jámy a 24,7 km horizontálních důlních děl. Z povrchu bylo do ložiska odvrtáno 665 průzkumných vrtů. Plocha dobývacího prostoru je 13,7 km2. Hloubka dobývání 190 m pod povrchem. Vytěženo celkem 1 108 t uranu. Ruda byla zpracovávána na chemické úpravně ve Stráži pod Ralskem.

Druh činnosti

Hlubinná těžba uranu – metoda komora pilíř s hydrotuhnoucí základkou, ojediněle též stěnování a zátinkování

Současný stav

Důl zlikvidován, podzemí zatopeno, povrch dekontaminován a rekultivován.

Environmentální problém a jeho řešení

Důlní vody

Bez výtoku důlních vod na povrch; provádí se odvádění srážkových důlních vod z plata „S“ a odvalu do bezejmenného přítoku Druzcovského potoka nebo jejich přečerpávání do podzemí dolu.