Jakartovice

Tisk
Lokalita Jakartovice na mapě

Lokalizace: Moravskoslezský kraj, okres Opava

Stručná historie

Ložisko štípatelných kulmských břidlic, povrchově těžené před rokem 1950, znovu zpřístupňováno v letech 1991 až 1992 v rámci geologického průzkumu štolou Hermína. Z projektovaných 840 m chodeb bylo vyraženo na úvodní štole pouze 412,8 m o profilu 2,5 x 2,3 m a práce byly zastaveny. Vytěženo celkem 6 410 tun hlušiny. Hloubka pod povrchem 28 m. Dobývací prostor ani chráněné ložiskové území nebyly stanoveny.

Druh činnosti

Geologický průzkum ložiska, ražba chodeb hornickým způsobem

Současný stav

  • Důlní dílo zajištěno v souladu s báňskými předpisy platnými v roce 1992, ústí štoly znepřístupněno ocelovou mříží.
  • Podzemí dolu vyklizeno, povrchové technologické zařízení demontováno s výjimkou stožárové trafostanice.

Environmentální problém a jeho řešení

Důlní vody

Vlivem příznivých geologických a hydrogeolo-gických poměrů ložiska, minimální puklinové propustnosti a malého rozsahu rozfárání nevytékají z podzemí na povrch žádné důlní vody.

Odkaliště

Nejsou

Odvaly

Hlušinový odval odstraněn – využit na zásyp a sanaci propadlin ložiska v Horním Benešově.