Jáchymov - odkaliště Eliáš

Tisk
Lokalita Jáchymov na mapě

Lokalizace: Karlovarský kraj, okres Karlovy Vary

Stručná historie

Odkaliště bývalé fyzikální úpravny Eliáš, situované ve svahovitém terénu v oblasti rudného uzlu Eliáš, v blízkosti šachty Rovnost, bylo provozováno v letech 1948 až 1962. Zpracovávána zde byla uranová ruda z těžební oblasti Jáchymov, Horní Slavkov, Zadní Chodov a Příbram. Po roce 1962 byla úpravárenská technologie zlikvidována, kaly se zbytkovým obsahem uranu z odkaliště odvezeny a přepracovány na úpravně v Mydlovarech.

Druh činnosti

Ukládání kalů z gravitační úpravy uranových rud

Současný stav

Odkaliště překryto a částečně zalesněno (stará zátěž)

Environmentální problém a jeho řešení

Důlní vody

Povrchové a podzemní vody z odkaliště odváděny zrekonstruovaným drenážním a záchytným systém, prováděn pravidelný monitoring.