Hraničná

Tisk
Lokalita Hraničná na mapě

Lokalizace: Olomoucký kraj, okres Jeseník

Stručná historie

Historická těžba na ložisku probíhala především ve 2. polovině 19. století. Novodobá těžba železných rud (magnetit – hematit) zahájena v roce 1960 a ukončena 1. 4. 1968 vytěžením bilančních zásob. Ložisko bylo otevřeno v hornatém a zalesněném terénu štolou a třemi větracími komíny. Úpadnicemi pak rozfáráno až do hloubky 125 m pod štolový horizont. Vytěženo zde bylo celkem 173 kt rudy. Dobývací prostor o rozloze 29,54 ha zrušen v roce 1973.

Druh činnosti

  • Hlubinná těžba Fe rud
  • Dobývací metoda – stěnování na zával s dovrchní zátinkou, dobývání středně dlouhými horizontálními vrty, na skládku a dobývání otevřenou komorou s dlouhými vrty
  • Ruda byla zpracovávána v místní úpravně na magnetitové zatěžkávadlo pro uhelná prádla.
  • Odpad ukládán na odval.

Současný stav

Důl zlikvidován v letech 1969 až 1972, povrch rekultivován. Provádí se dlouhodobý monitoring.

Environmentální problém a jeho řešení

Důlní vody

Volný výtok důlních vod potrubím ze štoly do koryta Mlýnského potoka

Odkaliště

Nejsou

Odvaly

Hlušinový odval odstraněn – využit na zásyp komínů, povrch rekultivován, vegetační kryt přírodním náletem dřevin a travin.