Horní Slavkov

Tisk
Lokalita Horní Slavkov na mapě

Lokalizace: Karlovarský kraj, okres Sokolov

Stručná historie

Těžba probíhala v letech 1948 až 1962. Bylo zde 26 jam, 33 štol a 2 odkaliště. Plocha dobývacího prostoru 21,7 km2. Vytěženo 2 668,3 t uranu. Ruda byla zpracovávána na gravitační úpravně Eliáš, Bratrství a na chemické úpravně v Nejdku.

Odkaliště

Plocha dobývacího prostoru 21,7 km2, vytěženo 2 668,3 t uranu; ruda byla zpracovávána na gravitační úpravně Eliáš, Bratrství a na chemické úpravně v Nejdku.

Druh činnosti

Hlubinná těžba uranu – metoda výstupkové dobývání s vlastní základkou.

Současný stav

Důl v minulosti zlikvidován, podzemí zatopeno, povrch částečně rekultivován (stará zátěž). Provozována čistírna důlních vod s využíváním kalů k sanaci propadliny Schnödova pně.

Environmentální problém a jeho řešení

Poddolování

Negativní projevy na povrch (poklesová kotlina, propady) vlivem dobývání bezprostředně pod povrchem včetně vlivu historických důlních děl; prováděna průběžná sanace propadů.

Důlní vody

Trvalý výtok kontaminovaných důlních vod ze zatopeného dobývacího prostoru rudných a uranových dolů v lokalitě; vybudován nový odvodňovací systém a čistírna důlních vod v Údolí u Lokte s výpustí do vodoteče Stoka.

Odkaliště

Průsak vod z odkališť se zvýšeným obsahem radionuklidů a oxidů železa.