Horní Město

Tisk
Lokalita Horní Město na mapě

Lokalizace: Moravskoslezský kraj, okres Bruntál

Stručná historie

Historicky exploatované ložisko stříbronosného galenitu bylo rozfáráno v etapě průzkumu do hloubky 150 m. Těžba probíhala v letech 1965 až 1970. Otvírku zajistily dvě jámy, úpadnice a štola. Celkem zde bylo vytěženo 216 kt rudy. Dobývací prostor měl rozlohu 95,17 ha, v současné době je již zrušen.

Druh činnosti

  • Hlubinná těžba Pb, Zn, Ag rud; dobývací metoda – na skládku, otevřená komora a metoda komora – pilíř
  • Ruda byla převážena do flotační úpravny v Horním Benešově.

Současný stav

Důl zlikvidován, podzemí zatopeno. Jáma Jaromír, úpadnice K2 a Nová jáma byly zasypány a zhlaví zabetonováno. Povrch rekultivován. Ústí štoly je zavaleno, zajištěn pouze výtok důlních vod. Provádí se dlouhodobý monitoring.

Environmentální problém a jeho řešení

Důlní vody

Volný výtok důlních vod z úrovně 1. patra štolou Josef do vodoteče Huntava.

Odkaliště

Nejsou

Odvaly

Hlušinový odval na ploše cca 1 400 m2 rekultivován, plocha částečně zastavěna.