Horní Benešov

Tisk
Lokalita Horní Benešov na mapě

Lokalizace: Moravskoslezský kraj, okres Bruntál

Stručná historie

První písemná zmínka o dolování je z roku 1271. Novodobý průzkum polymetalického ložiska byl realizován po roce 1949, těžba obnovena v roce 1963 a ukončena 31. 3. 1992. Vytěženo zde bylo celkem 72 509 t Zn, 27 396 t Pb, 58,7 t Ag, 59,4 kg Au a 21 085 t barytu. Ložisko otevřeno dvěma svislými jámami (Obránců míru a Železná) a úklonnou výdušnou jámou. Stará dědičná štola je bez bližší lokalizace.

Nová jáma Josef, vyhloubená v roce 1990 do hloubky 840 m, nebyla do provozu uvedena. Dobývání 450 m pod povrchem. Dobývací prostor o ploše 84,62 ha byl převeden v roce 1995 na jiný právní subjekt. Chráněné ložiskové území bylo vyhlášeno v roce 1966.

Druh činnosti

  • Hlubinná těžba Pb-Zn-Ag rud
  • Dobývací metoda – otevřená komora z mezipatrových chodeb s postupným závalem

Současný stav

Likvidační práce v dole a na povrchu provedeny v letech 1992 až 1996 a důl zatopen. Nová jáma Josef je v hloubce 2,5 m pod povrchem zajištěna železobetonovým povalem, nedořešena je likvidace Železné jámy. Pozemky a využitelné objekty včetně jámy Obránců míru, Úklonné jámy a odkališť byly postupně odprodány novému nabyvateli.

Environmentální problém a jeho řešení

Důlní vody

Vývěry důlních vod na okolních pozemcích po zatopení dolu; prováděn monitoring povrchových toků.

Odvaly

Hlušinové odvaly odstraněny – využity na zásyp a sanaci propadů.