Hamr

Tisk
Lokalita Hamr na mapě

Lokalizace: Liberecký kraj, okres Česká Lípa

Stručná historie

Těžba probíhala v letech 1972 až 1993. V období 1994 až 1995 byla těžba na Dole Hamr I zastavena a důl konzervován. Likvidace zahájena v roce 1995, technická likvidace podzemí dokončena v roce 2001. Těžba na Dole Hamr II nebyla nikdy zahájena a důl byl dán do likvidace v roce 1988. Důl Hamr I měl 4 jámy, 68 km horizontálních důlních děl s hloubkou dobývání 160 m pod povrchem.

Z povrchu do ložiska bylo odvrtáno 2 051 průzkumných vrtů (425 000 m). Plocha všech dobývacích prostorů je 12,0 km2. Vytěženo celkem 13 205,9 t uranu. Ruda byla zpracovávána na chemické úpravně ve Stráži pod Ralskem, do její výstavby též v Mydlovarech. Chemická úpravna zpracovala v období 1979 až 1993 celkem 77,3 mil. tun uranové rudy a 1,7 mil. tun kalů.

Druh činnosti

  • Hlubinná těžba uranu – metoda komora pilíř s hydrotuhnoucí základkou, zkušebně též stěnování a zátinkování
  • Chemická úprava uranových rud s kyselým procesem loužení a ukládání kalů na odkaliště

Současný stav

Podzemí dolu zlikvidováno. Vydobytý prostor a úvodní důlní díla založena hydrotuhnoucí základkou, podzemí se zatápí. Povrchové objekty dolu, centrální dekontaminační stanice na čištění důlních vod, základková centra, úpravna a další nevyužitelné objekty byly zlikvidovány a areály rekultivovány. Část objektů úpravny je využívána pro technologii sanace ložiska po chemické těžbě. Odkaliště je využíváno pro sanaci ložiska Stráž.

Environmentální problém a jeho řešení

Důlní vody

Bez výtoku důlních vod na povrch; do podzemí hlubinného dolu bylo v letech 2001 až 2003 po úpravě přečerpáno 4 720 800 m3 volných alkalických vod z II. etapy odkaliště Stráž. Čerpání a čištění vod z dolu bylo po té ukončeno. Do vyrovnání hladin podzemních vod mezi hlubinnou a chemickou těžbou udržována hydrobariéra.