EU přispěje k likvidaci opuštěných areálů po těžbě uranu ve Stráži pod Ralskem a v Hamru na Jezeře

Tisk

Od ukončení hlubinného dobývání uranu v dolech v oblasti Stráže pod Ralskem a Hamru na Jezeře se snaží získat DIAMO, státní podnik finanční prostředky na likvidaci povrchových areálů sloužících pro hlubinnou těžbu a zpracování uranové rudy. Po založení podzemí a likvidaci jam zbývají v současné době finanční prostředky v rámci stanovených priorit Ministerstva průmyslu a obchodu pouze na zajištění areálů a udržování opuštěných objektů v bezpečném stavu.

Významným příslibem pro dořešení problematiky opuštěných areálů a i celkovou likvidaci následků po hlubinné těžbě uranu v této oblasti je Operační program Životní prostředí (OPŽP, www.opzp.cz), jehož prostřednictvím přispívá Evropská unie k odstraňování ekologických zátěží. V rámci tohoto programu (prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, oblast podpory 4.2 - Odstraňování starých ekologických zátěží) připravil DIAMO, státní podnik projekt na zpracování Analýzy rizika pro zmíněné opuštěné areály. Výsledkem rozsáhlého průzkumu areálů a vyhodnocení získaných informací a dat bude identifikace všech potenciálních rizik způsobených kontaminací v důsledku těžební činnosti a návrh cílových parametrů sanace jednotlivých lokalit.

V říjnu byla v otevřeném řízení vybrána jako zpracovatel rizikové analýzy firma SCES Group, spol. s r. o. Průzkumné práce, které zahrnují např. stovky průzkumných sond a vrtů, budou zahájeny v listopadu a vyvrcholí zpracováním samotné analýzy rizika ve třetím čtvrtletí příštího roku.

Areály, v nichž bude nalezena významná kontaminace, budou zařazeny do navazujícího projektu likvidace kontaminovaných areálů. Pro financování tohoto projektu bude DIAMO, státní podnik opět žádat dotaci z prostředků OPŽP (prioritní osy 4), tedy spolufinancování z prostředků Evropské unie.


L. Kašpar

 

Další aktuality

Úterý, 19 září 2017
Vláda schválila na svém zasedání dne 18. 9. 2017 uvolnění 6,85 mld. Kč na úhradu nákladů a výdajů spojených s řešením...
Středa, 06 září 2017
V sobotu 9. září 2017 v rámci oslav 750 let Ostravy zpřístupní státní podnik DIAMO pro veřejnost areál Dolu Bezruč...
Pátek, 25 srpen 2017
Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček dnes ve Stráži pod Ralskem navštívil odštěpný závod Těžba a úprava uranu....