Jobs

Technický pracovník III pro likvidace a správu uranových a rudných ložisek

Print
Místo výkonu práce:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Správa uranových ložisek středisko Teplice     


 

Projektant stavo

Print
Místo výkonu práce:
Projekce, DIAMO, s.p., o.z. GEAM Dolní Rožínka