Dyleň

Tisk
Lokalita Dyleň na mapě

Lokalizace: Plzeňský kraj, okres Tachov

Stručná historie

Těžba probíhala v letech 1965 až 1991. V úvodu zde byl povrchový a následně hlubinný důl se 2 jámami a 28,2 km horizontálních důlních děl. Plocha dobývacího prostoru 0,539 km2. Hloubka dobývání 1 200 m pod povrchem. Vytěženo celkem 1 100,5 t uranu. Ruda byla zpracovávána na chemické úpravně v Mydlovarech.

Druh činnosti

Povrchové dobývání – stěnový lom a hlubinná těžba uranu – metoda otevřená komora, výstupkové dobývání a metoda valová

Současný stav

Důl zlikvidován, podzemí zatopeno, povrchové objekty odstraněny včetně části odvalu (zpracován na drcené kamenivo), povrch rekultivován

Environmentální problém a jeho řešení

Důlní vody

Bez výtoku důlních vod na povrch

Odkaliště

Nejsou