DIAMO s.p.

DIAMO, státní podnik Stráž pod Ralskem

Tisk

DIAMO, státní podnik se sídlem ve Stráži pod Ralskem je organizací, která realizuje zahlazování následků hornické činnosti po těžbě uranu, rud a části uhelného hornictví v České republice a zajišťuje produkci uranového koncentrátu pro jadernou energetiku.

Strategie a politika jakosti.pdf

Útlumový a sanační program je v souladu se státní politikou postupného zlepšení kvality životního prostředí a odstraňování starých environmentálních zátěží financován státem a tvoří jej především:

  • Realizace útlumového programu uranového průmyslu a zahlazování následků průzkumu, těžby, úpravy a zpracování ložisek uranu, zahájeného v roce 1989.
  • Dokončení zahlazování následků po těžbě a zpracování rud v rámci útlumu rudného hornictví, zahájeného vládou v roce 1990 a převzatého po zaniklém státním podniku Rudné doly Příbram v roce 2001.
  • Likvidační a sanační práce po těžbě uhlí v rosicko-oslavanské pánvi a v oblasti lignitových dolů Hodonín, zahájené v rámci útlumu uhelného hornictví v letech 1990 a 1991 a převzatého spolu se státním podnikem RD Příbram v roce 2001.
  • Likvidační a sanační práce po těžbě černého uhlí v utlumené části ostravsko-karvinského revíru, zahájené v roce 1991 a převzaté od OKD, a. s. Ostrava v roce 2002.
  • Sanace ekologické zátěže po rafinérské výrobě bývalého státního podniku OSTRAMO v Ostravě, převzaté v roce 1997.

Koncepce provádění likvidačních a sanačních prací vychází z jednotlivých usnesení vlády a pro jednotlivé lokality je konkretizována technickými projekty likvidace a sanace. Zahlazování následků po průzkumu, těžbě a úpravě uvedených surovin je prováděno v souladu s přísnými požadavky na ochranu a tvorbu životního prostředí.

Nedílnou součástí zahlazování následků po těžebních a s nimi souvisejících činnostech je sociální program, spočívající ve správě a výplatě obligatorních sociálně zdravotních dávek jak současným, tak bývalým zaměstnancům státního podniku DIAMO, včetně všech organizací, pro něž se stal státní podnik nástupnickou organizací.

 

Aktuality

Pátek, 08 prosinec 2017
Vedení s. p. DIAMO přeje zaměstnancům, jejich blízkým a obchodním partnerům hezké Vánoce...
Úterý, 05 prosinec 2017
Ve středu 29. listopadu 2017 se v Kulturním domě v Bystřici nad Pernštejnem konaly oslavy 60....
Pondělí, 13 listopad 2017
Začala další etapa likvidace jedné z největších ekologických zátěží v České...