DIAMO s.p.

DIAMO, státní podnik Stráž pod Ralskem

Tisk

DIAMO, státní podnik se sídlem ve Stráži pod Ralskem je organizací, která realizuje zahlazování následků hornické činnosti po těžbě uranu, rud a části uhelného hornictví v České republice a zajišťuje produkci uranového koncentrátu pro jadernou energetiku.

Strategie a politika jakosti.pdf

Útlumový a sanační program je v souladu se státní politikou postupného zlepšení kvality životního prostředí a odstraňování starých environmentálních zátěží financován státem a tvoří jej především:

  • Realizace útlumového programu uranového průmyslu a zahlazování následků průzkumu, těžby, úpravy a zpracování ložisek uranu, zahájeného v roce 1989.
  • Dokončení zahlazování následků po těžbě a zpracování rud v rámci útlumu rudného hornictví, zahájeného vládou v roce 1990 a převzatého po zaniklém státním podniku Rudné doly Příbram v roce 2001.
  • Likvidační a sanační práce po těžbě uhlí v rosicko-oslavanské pánvi a v oblasti lignitových dolů Hodonín, zahájené v rámci útlumu uhelného hornictví v letech 1990 a 1991 a převzatého spolu se státním podnikem RD Příbram v roce 2001.
  • Likvidační a sanační práce po těžbě černého uhlí v utlumené části ostravsko-karvinského revíru, zahájené v roce 1991 a převzaté od OKD, a. s. Ostrava v roce 2002.
  • Sanace ekologické zátěže po rafinérské výrobě bývalého státního podniku OSTRAMO v Ostravě, převzaté v roce 1997.

Koncepce provádění likvidačních a sanačních prací vychází z jednotlivých usnesení vlády a pro jednotlivé lokality je konkretizována technickými projekty likvidace a sanace. Zahlazování následků po průzkumu, těžbě a úpravě uvedených surovin je prováděno v souladu s přísnými požadavky na ochranu a tvorbu životního prostředí.

Nedílnou součástí zahlazování následků po těžebních a s nimi souvisejících činnostech je sociální program, spočívající ve správě a výplatě obligatorních sociálně zdravotních dávek jak současným, tak bývalým zaměstnancům státního podniku DIAMO, včetně všech organizací, pro něž se stal státní podnik nástupnickou organizací.

 

Aktuality

Pátek, 10 únor 2017
Smlouva o zajištění  provozuschopnosti PVP Bukov podepsána.  Tisková zpráva...
Pátek, 03 únor 2017
EIA k nadbilančním kalům na lagunách Ostramo úspěšně projednána * Mise Senátu do Chile *...
Úterý, 17 leden 2017
EIA k nadbilančním kalům úspěšně projednána  Tisková zpráva (celé znění)