Hlavní činnosti odštěpného závodu TÚU

Tisk

Realizuje likvidační práce po těžbě uranu v severočeské oblasti na ložiskách Hamr a Břevniště a rozsáhlou sanaci horninového prostředí po chemické těžbě uranu na ložisku Stráž. Odpovídá za odstraňování negativních následků po průzkumné činnosti v oblasti České křídové tabule.

  • zahlazování následků těžby a úpravy uranu včetně přípravy a řízení likvidačních a sanačních činností
  • monitoring složek životního prostředí, jeho vyhodnocování a následná opatření včetně posuzování vlivů likvidačních a sanačních činností na životní prostředí
  • akreditovaná zkušební laboratoř
  • výroba a rozvod tepla pro potřeby provozů s. p. DIAMO i dalších odběratelů tepelné energie, výroba hotových jídel