Hlavní činnosti odštěpného závodu SUL

Tisk

Zajišťuje správu likvidovaných těžebních a úpravárenských kapacit uranových a ostatních rudních ložisek na území Čech, mimo severočeskou a východočeskou oblast.

  • zahlazování následků po hornické činnosti uranových a rudných dolů a zařízení včetně správy starých zátěží a břemen, provozu a údržby odkališť
  • provoz čisticích stanic důlních vod
  • zajišťování provozu specializovaného archivu - Archiv DIAMO s působností pro celý státní podnik včetně služeb technické knihovny
  • řešení závazků v oblasti sociálně zdravotních nároků (závazky vyplývající z pracovněprávních vztahů za bývalé organizační jednotky uranového průmyslu a státního podniku Rudné doly)