Činnosti podniku

Tisk
 • Sanační práce, odstraňování následků po těžbě a úpravě rud uranu, barevných kovů a uhlí.
 • Technická a biologická rekultivace pozemků po likvidaci těžební činnosti.
 • Hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, zejména úprava a zpracování radioaktivních nerostů.
 • Výkon zeměměřických činností.
 • Výzkumné a průzkumné hydrogeologické práce a speciální práce související se zabezpečováním vodního hospodářství.
 • Provádění inženýrských a průmyslových staveb s technickou vybaveností, včetně prací prováděných hornickým způsobem.
 • Zajišťuje správu a nakládání s majetkem státu, s nímž má právo hospodařit.
 • Na základě udělené licence na distribuci elektřiny provozuje lokální distribuční soustavu (LDS).
  Pravidla provozování LDS: zde
 • S. p. DIAMO, je držitelem povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost pro nakládání se zdroji ionizujícího záření . Jedná se o používání radionuklidových zářičů při činnostech souvisejících s:
  - detekcí přítomnosti zdrojů ionizujícího záření v surovinách, kovových výrobcích a tuhém komunálním odpadu
  - detekcí přítomnosti zdrojů ionizujícího záření na skládkách, sběrnách šrotu a výrobních provozovnách
  - likvidací případů záchytů a nálezů zdrojů ionizujícího záření a materiálů kontaminovaných radioaktivními látkami.
  Činnosti zajišťuje o. z. GEAM Dolní Rožínka, kontakt : Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny , tel. : mobil - 724 217 160, pevná linka - 566 593 608