Hlavní činnosti odštěpného závodu ODRA

Tisk

Dokončuje technickou likvidaci bývalých dolů OKD a zajišťuje čerpání důlních vod. Provádí kontrolu zlikvidovaných důlních děl. Zajišťuje správu areálu ve vlastnictví státu – skládky odpadů bývalého státního podniku OSTRAMO Ostrava a řešení této ekologické zátěže.

  • zahlazování následků po hornické činnosti v likvidované části ostravsko-karvinského černouhelného revíru včetně likvidace nevyužitelných objektů v rámci povrchových areálů
  • řešení problematiky výstupu plynů a zabezpečení provozu systému pasivní ochrany
  • čerpání důlních vod
  • správa areálu skládky odpadů „Laguny Ostramo“ včetně provozu čisticí stanice haldových vod
  • péče o nemovité a movité kulturní památky ve správě o. z.
  • řešení závazků v oblasti sociálně zdravotních nároků (závazky vyplývající z pracovněprávních vztahů za zrušené organizační jednotky OKD)