Hlavní činnosti odštěpného závodu GEAM

Tisk

Provádí likvidační práce po těžbě uranu, ostatních rud a uhlí v oblasti Moravy a východních Čech.

  • zpracování uranové rudy
  • zahlazování následků po hornické činnosti uranových, rudných, černouhelných a lignitových dolů v moravské oblasti s výjimkou Ostravy
  • provoz střediska zkušebních laboratoří
  • přeprava radioaktivních a nebezpečných odpadů
  • provoz skládky komunálního odpadu v areálu bývalého dolu Bukov
  • dřevovýroba (zpracování pilařské kulatiny)