Budeč

Tisk
Lokalita Budeč na mapě

Lokalizace: Kraj Vysočina, okres Žďár nad Sázavou

Stručná historie

Výchozové partie ložiska železných rud byly těženy pravděpodobně už koncem 19. století. Na začátku 20. století probíhala těžba jen sporadicky. Novodobý průzkum započat v 50. letech a ukončen v roce 1961 výpočtem zásob. V rámci geologického průzkumu byla vyhloubena těžní jáma, dvě šachtice a vyraženo 800 m důlních chodeb. Těžba nebyla zahájena a nebyl stanoven ani dobývací prostor. Likvidace lokality provedena v letech 1968 až 1970. Chráněné ložiskové území zrušeno v roce 2001.

Druh činnosti

Hlubinný a vrtný geologický průzkum Fe ložiska (magnetit)

Současný stav

Těžní jáma zajištěna železobetonovou deskou a překryta zeminou, šachtice zasypány, povrch rekultivován.

Environmentální problém a jeho řešení

Důlní vody

Bez výtoku důlních vod

Odkaliště

Nejsou

Odvaly

Nejsou