Brzkov

Tisk
Lokalita Brzkov na mapě

Lokalizace: Kraj Vysočina, okres Jihlava – Havlíčkův Brod

Stručná historie

Těžba probíhala v rámci podrobného průzkumu ložiska v letech 1988 až 1990, po té ložisko zakonzervováno. Byla zde 1 jáma, menší povrchový lom a 6,6 km horizontálních důlních děl. Plocha chráněného ložiskového území je 6,29 km2. Vytěženo celkem 65,3 t uranu. Hloubka dobývání byla 300 m pod povrchem.

Druh činnosti

  • Průzkum ložiska
  • Povrchové dobývání a hlubinná těžba uranu – výstupková dobývací metoda

Současný stav

Průzkum ukončen, důl zlikvidován, podzemí zatopeno, stavební objekty odstraněny a povrch rekultivován; provádí se dlouhodobý monitoring.

Environmentální problém a jeho řešení

Důlní vody

Bez výtoku důlních vod na povrch

Odkaliště

Nejsou