Běstvina

Tisk
Lokalita Běstvina na mapě

Lokalizace: Pardubický kraj, okres Chrudim

Stručná historie

Důlní průzkum zahájen v roce 1971 ražbou štoly, kterou prováděla průzkumná organizace Geoindustria Jihlava. V roce 1973 převzal ložisko k těžbě podnik Rudné doly Příbram. Ložisko bylo rozfáráno na čtyřech horizontech do hloubky 150 m. Svislá jáma o celkové hloubce 170 m byla hloubena z prodlouženého štolového překopu na úroveň nejhlubšího patra. Vyraženo zde bylo celkem 8 658 m horizontálních důlních děl a 1 508 m komínů. Celková těžba za období let 1971 až 1993 představovala 163 247 tun rudniny.

Druh činnosti

  • Hlubinná těžba fluoritové a fluorit barytové suroviny
  • Dobývací metoda – sestupné plástování na zával s umělým stropem

Současný stav

Důl zlikvidován, podzemí zatopeno, povrch částečně sanován a rekultivován. Část povrchových objektů odprodána k jinému využití. Od roku 2003 v provozu nová čistírna důlních vod.

Enviromentální problém a jeho řešení

Důlní vody

Výtok kontaminovaných důlních vod po zatopení dolu. Vody jsou čištěny a vypouštěny do Běstvinského potoka.