Barbora

Tisk
Lokalita Barbora na mapě

Lokalizace: Moravskoslezský kraj, okres Karviná

Stručná historie

Hloubení výdušné jámy bylo zahájeno v roce 1898, těžba započata v roce 1909 a hloubení těžní jámy dokončeno v roce 1910. Jámy byly postupně prohlubovány, hlavní výdušná jáma dosáhla hloubky 795 m. Hornická činnost probíhala v dobývacím prostoru Karviná – Doly II (9,34 km2). Těžba na Dole Barbora byla ukončena v roce 2002.

Druh činnosti

Hlubinná těžba černého uhlí metodou dobývání směrným stěnováním na řízený zával bez zakládání vydobytých prostor, nebo se zakládáním vydobytých prostor foukanou základkou u ležmých a sedlových uhelných slojí. Dobývací práce byly v závislosti na mocnosti slojí vedeny v jedné nebo ve dvou lávkách.

Současný stav

Lokalitu tvoří areál bývalého Dolu Barbora. Technická likvidace dolu ukončena, jámy zlikvidovány. Dokončuje se likvidace nepotřebných povrchových objektů. Zbylé zásoby černého uhlí v důlním poli jsou zpřístupněny a dobývány z Dolu Darkov (v majetku OKD, a.s.)

Environmentální problém a jeho řešení

Důlní vody

Hlavní přítok vod do důlních prostor tvoří podzemní vody sodnochloridového typu s obsahem radionuklidů, infiltrující z opuštěných důlních děl. Vody jsou čerpány a vypouštěny přes Důl Darkov, OKD, a. s. do Karvinského potoka.

Důlní plyny

Nebezpečí volného výstupu důlních plynů se zvýšeným obsahem metanu; provozován systém pasivní ochrany před výstupem důlních plynů (zařízení pro sledování a odvádění důlních plynů).