Ministr průmyslu a obchodu slavnostně ukončil sanaci skládky v Pozďátkách

Tisk
pozdatky.jpg

Skládka nebezpečných odpadů v Pozďátkách patří minulosti. Tímto prohlášením ředitele státního podniku DIAMO Ing. Bc. Jiří Ježe začalo ve čtvrtek 12. dubna 2012 slavnostní ukončení akce „Sanace území ohroženého skládkou nebezpečných odpadů v Pozďátkách", spolufinancovaných z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.

I přes nepříznivé počasí přijala na tuto akci pozvání řada významných hostů. Všechny přítomné přivítal ředitel odštěpného závodu GEAM Dolní Rožínka Ing. Pavel Koscielniak, který předal úvodní slovo řediteli s. p. DIAMO Ing. Bc. Ježovi. Po něm pronesli své příspěvky a zdravice: ministr průmyslu a obchodu MUDr. Martin Kuba, senátor Vítězslav Jonáš, senátor RNDr. Miloš Vystrčil, poslankyně Ing. Jana Fischerová, CSc., hejtman kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek, ředitel odboru environmentálních a ekologických škod Ing. Karel Bláha, CSc., zástupce dodavatele prací „Sdružení Pozďátky" Ing. Jiří Bažata, ředitel divize D8 - Průmyslové stavby SMP, a. s. a starosta obce Slavičky Ing. Jiří Válal.

V projevech hostů zaznělo především pozitivní hodnocení bezproblémového průběhu akce, ocenění organizace projektu ze strany státního podniku DIAMO i samotného zajištění prací zhotovitelem prací „Sdružení Pozďátky", firem SMP, a. s. a GEOSAN GROUP, a. s., a také zajištění ze strany správce stavby Sdružení „Garnets Consulting - Mott MacDonald". K úspěšnému dokončení akce přispěla významnou měrou výborná spolupráce investora akce s. p. DIAMO se všemi kompetentními úřady, organizacemi i dodavatelem prací. Tato dobrá spolupráce všech zúčastněných zajistila odstranění staré ekologické zátěže, která trápila celý region a potvrdila, že společný zájem občanů, zástupců kraje i nejvyšších státních institucí je nejlepší cestou k řešení těchto problémů. Vystoupení zmiňovaných hostů byla zakončena slovy poděkování a také přáními, aby takto úspěšných projektů bylo zrealizováno co nejvíce a aby se právě tento projekt na Vysočině stal příkladem úspěšného čerpání prostředků z evropských fondů.

Slavnostním přestřižením pásky na závěr akce byla lokalita symbolicky začleněna do okolní krajiny.

 

Další aktuality

Úterý, 19 září 2017
Vláda schválila na svém zasedání dne 18. 9. 2017 uvolnění 6,85 mld. Kč na úhradu nákladů a výdajů spojených s řešením...
Středa, 06 září 2017
V sobotu 9. září 2017 v rámci oslav 750 let Ostravy zpřístupní státní podnik DIAMO pro veřejnost areál Dolu Bezruč...
Pátek, 25 srpen 2017
Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček dnes ve Stráži pod Ralskem navštívil odštěpný závod Těžba a úprava uranu....