INFORMACE O POSTUPU PRACÍ NA LAGUNÁCH OSTRAMO V OSTRAVĚ

Tisk
laguny2011.jpg „Nápravná opatření – laguny Ostramo“ (NO-LO), což je název pro sanaci skládky odpadů státního podniku DIAMO v Ostravě, kterou provádí Sdružení ČISTÁ OSTRAVA plynule pokračují. Zastavení prací v březnu letošního roku ze strany společnosti BALTOM, s. r. o. (subdodavatele společnosti GEOSAN GROUP a. s.) z důvodu neplnění smluvního vztahu ze strany GEOSAN GROUP a. s. znamenalo více jak dvouměsíční výpadek ve zpracování náplně lagun. Počátkem června nás společnost GEOSAN GROUP a. s. informovala, že již zajistila náhradní subdodavatele za účelem neprodleného pokračování v provádění díla tak, aby část díla spočívající v odtěžení sludge a jejím přepracování na certifikované palivo byla dokončena do konce roku 2011.

Celé znění v pdf.:
 pdf INFORMACE O POSTUPU PRACÍ NA LAGUNÁCH OSTRAMO V OSTRAVĚ
 

Další aktuality

Úterý, 19 září 2017
Vláda schválila na svém zasedání dne 18. 9. 2017 uvolnění 6,85 mld. Kč na úhradu nákladů a výdajů spojených s řešením...
Středa, 06 září 2017
V sobotu 9. září 2017 v rámci oslav 750 let Ostravy zpřístupní státní podnik DIAMO pro veřejnost areál Dolu Bezruč...
Pátek, 25 srpen 2017
Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček dnes ve Stráži pod Ralskem navštívil odštěpný závod Těžba a úprava uranu....