DIAMO s.p.

Aktuality

Středa, 29 říjen 2014
Dne 4. září 2014 byla předáním staveniště zahájena likvidace posledního...
Úterý, 16 září 2014
Dne 4. 9. 2014 byla podepsána smlouva mezi GSCeP, a.s. Praha a DIAMO, státní podnik, o...
Středa, 19 březen 2014
Ministr průmyslu a obchodu Ing. Jan Mládek, CSc. jmenoval ke dni 19. března 2014 do funkce...